header
header

VC4 klīnikas saņem starptautisko ISO 9001:2000 kvalitātes vadības sertifikātu

VC4 ir viena no nedaudzajām privātajām ārstniecības iestādēm Latvijā, kas ieguvusi ISO sertifikātu. Saņemtais sertifikāts „Veselības centra 4” klientiem apliecina klīniku sniegto pakalpojumu augsto līmeni sertificētajā darbības sfērā, kas aptver primāro un sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu ambulatori un dienas stacionāros ar operāciju zāli.

„VC4” ir apņēmies arī turpmāk darbu organizēt atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām, turpināt attīstīt pakalpojumus atbilstoši savu klientu interesēm, ceļot vispārīgo medicīnas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

SIA „Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājam Mārim Rēvaldam Bureau Veritas Certification Sertifikācijas daļas vadītājs Agris Aizpurietis pasniedza apstiprinātu Kvalitātes vadības sertifikātu, kas apliecina Veselības centra 4 struktūrvienības Juglas Klīnika atbilstību ISO 9001:2000 standartam. Valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds atgādināja Juglas klīnikas mediķiem, ka sakārtojot savu iekšējo darba procesu atbilstoši starptautiskiem standartiem, tiek noteikti stingri principi, kādi būs jāievēro, lai sasniegtu vēlamos rezultātus un uzlabotu jau esošo vadības sistēmu un palīdzētu saskatīt nepilnības un arī noteikt piemērotāko ceļu uz pilnveidošanos Klīnikas darbībā. Liela nozīme šajā procesā ir tieši pašu darbinieku attieksmei pret savu darbu, izpratnei par darba rezultāta nozīmību un iestādes pamatvērtībām – uzticamību, profesionalitāti un kvalitāti.